MĀCĪBU PLĀNA IZPILDE
Maģistra programma 
PRIVĀTTIESĪBAS
2018.gada rudens uzņemšana
Priekšmeta nosaukums Pasniedzējs Pārbaudījuma veids Pārbaudījuma kārtošanas datums Piezīmes
1.kurss 1.semestris
Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija Prof., Dr.paed. Inta Čamane eksāmens 18.01.2019. Ir atzīmes
Korporatīvo tiesību attīstības mūsdienu tendences ES valstīs Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan eksāmens 02.03.2019. Ir atzīmes
Tiesību teorijas problēmas Doc. Rudīte Bilsena eksāmens 09.03.2019. Ir atzīmes
Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska eksāmens 30.03.2019. Ir atzīmes
Eiropas Savienības darba tiesības Vad.pētn.v.i., Mg.sc.soc. Jānis Radionovs eksāmens 12.01.2019. Ir atzīmes
Maksātnespējas procesa īpatnības Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa ieskaite 16.02.2019. Ir atzīmes
Augstākās izglītības pedagoģija un psiholoģija Prof., Dr.paed. Inta Čamane eksāmens 16.02.2019. Ir atzīmes
Specializētās disciplīnas kursa darbs I Attiecīgās disciplīnas pasniedzējs atzīme 25.02.2019. Ir atzīmes
         
1.kurss 2.semestris
Informācijas tiesības Viesdoc., MBA Svetlana Deruka eksāmens 08.06.2019. Ir atzīmes
Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Lietu tiesības Vad.pētn.v.i., Mg.sc.soc. Jānis Radionovs eksāmens 25.05.2019. Ir atzīmes
Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Ģimenes un mantojuma tiesības Vad.pētn.v.i., Mg.sc.soc. Jānis Radionovs eksāmens 01.06.2019. Ir atzīmes
Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Saistību tiesības Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa eksāmens 13.04.2019.  
Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Izņēmuma tiesības Viesdoc., MBA Svetlana Deruka eksāmens 21.06.2019. Ir atzīmes
Starptautiskais civilprocess Vad.pētn.v.i., Mg.sc.soc. Jānis Radionovs eksāmens 15.06.2019. Ir atzīmes
ES valstu tirdzniecības tiesības Viesdoc., MBA Svetlana Deruka eksāmens 28.06.2019. Ir atzīmes
Specializētās disciplīnas kursa darbs II Attiecīgās disciplīnas pasniedzējs atzīme 22.06.2019. Ir atzīmes
         
2.kurss 3.semestris
Profesionālā prakse I Doc., MBA Svetlana Deruka atzīme 02.11.2019.  
Profesionālā prakse II Doc., MBA Svetlana Deruka atzīme 02.11.2019.  
Civiltiesību aizstāvēšanas aktuālie jautājumi ES valstīs Vad.pētn., Dr.iur. Arvīds Ozerskis eksāmens    
Maģistra darba priekšaizstāvēšana Komisija aizstāvēšana novembrī  
Maģistra darba nodošana Komisija aizstāvēšana decembrī  
Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana Komisija aizstāvēšana janvārī Daugavpilī