NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma maģistratūra  “SOCIĀLAIS DARBS” (maģistrantūra)

2.kurss, pilna laika dienas nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

08.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

09.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

23.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

02.03.2019.

09.15-14.15

Sociālā darba teorijas un metodes

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

16.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

22.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

23.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

29.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

30.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

05.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

06.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

12.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

13.04.2019.

09.15

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+4SD

 

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

27.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

03.05.2019.

SVĒTKI

 

04.05.2019.

SVĒTKI

 

10.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

11.05.2019.

09.15.

Atkārtota maģistra darbu priekšaizstāvēšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+4SD

 

17.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

18.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

24.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

25.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

31.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.06.2019.

10.00

Maģistra darbu aizstāvēšana

Komisija

 

 

 

 

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv