NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma maģistratūra  “SOCIĀLAIS DARBS” (maģistrantūra) +2SDmg (3.sem)

2.kurss, pilna laika dienas nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

11.09.2020.

17.00

Prakses aizstāvēšana

Komisija

 

12.09.2020.

**Bibliotēkas diena**

18.09.2020.

18.10-21.20

Maģistra darba izstrāde

Viesdoc.,Mg.sc.pol.Andra Mite

WEB meeting

19.09.2020.

**Bibliotēkas diena**

25.09.2020.

**Bibliotēkas diena**

26.09.2020.

**Bibliotēkas diena**

30.09.2020.

18.10-21.20

Maģistra darba izstrāde

Viesdoc.,Mg.sc.pol.Andra Mite

WEB meeting

02.10.2020.

**Bibliotēkas diena**

03.10.2020.

10.00-13.10

Maģistra darba izstrāde

Viesdoc.,Mg.sc.pol.Andra Mite

WEB meeting

07.10.2020.

18.10-21.20

Sociālā darba teorijas un metodes

Viesdoc.,Dr.paed. Vita Roga-Vailza

WEB meeting

09.10.2020.

18.10-21.20

Maģistra darba izstrāde

Viesdoc.,Mg.sc.pol.Andra Mite

WEB meeting

10.10.2020.

**Bibliotēkas diena**

16.10.2020.

15.00

Prakses ievadlekcija

Prof.Dr.paed.Inta Čamane

WEB

17.10.2020.

10.00-16.50

Lekcija ATCELTA!!!

Asoc.prof.v.i.,Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

21.10.2020.

18.10-21.20

Sociālā darba teorijas un metodes

Viesdoc.,Dr.paed. Vita Roga-Vailza

WEB meeting

23.10.2020.

**Bibliotēkas diena**

24.10.2020.

**Bibliotēkas diena**

30.10.2020.

**Bibliotēkas diena**

31.10.2020.

 

 

 

 

04.11.2020.

 

 

 

 

06.11.2020.

 

 

 

 

11.12.2020.

 

 

 

 

12.12.2020.

 

 

 

 

18.12.2020.

 

 

 

 

19.12.2020.

 

 

 

 

04.01.2021.

18.00

Sociālā darba teorijas un metodes

Viesdoc.,Dr.paed. Vita Roga-Vailza

WEB meeting

08.01.2021.

 

Prakses aizstāvēšana

komisija

PĀRCEĻAS

21.01.2021.

18.00-21.10

Cilvēktiesības un bērnu tiesības

Asoc.prof.v.i.,Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

26.01.2021.

18.00-21.10

Cilvēktiesības un bērnu tiesības

Asoc.prof.v.i.,Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

28.01.2021.

18.00-21.10

Cilvēktiesības un bērnu tiesības

Asoc.prof.v.i.,Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

30.01.2021.

10.00-13.10

Cilvēktiesības un bērnu tiesības

Asoc.prof.v.i.,Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

04.02.2021.

18.00-21.10

Cilvēktiesības un bērnu tiesības-  konsultācija un eksāmens

Asoc.prof.v.i.,Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

10.02.2021.

18.00-21.10

Sociālā darba teorijas un metodes

Viesdoc.,Dr.paed. Vita Roga-Vailza

WEB meeting

31.03.2021.

19.30-21.00

Noslēguma darba izstrāde

Viesdoc.,Mg.sc.pol.Andra Mite

WEB meeting

09.04.2021.

18.00-21.10

Sociālā darba teorijas un metodes

Viesdoc.,Dr.paed. Vita Roga-Vailza

WEB meeting

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

Mokrjakova  +371 65233030

[email protected]