NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma maģistratūra  “SOCIĀLAIS DARBS” (maģistrantūra), 2.kurss, pilna laika dienas nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

21.09.2018.

18.00

Prakses ievadlekcija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Prakses ilgums 10 nedēļas: no 24.septembra līdz 30.novembrim

Pētniecības ētika un pētījuma dizains makro praksē

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

22.09.2018.

**Bibliotēkas diena

28.09.2018.

**Bibliotēkas diena

29.09.2018.

**Bibliotēkas diena

05.10.2018.

**Bibliotēkas diena

06.10.2018.

**Bibliotēkas diena

12.10.2018.

**Bibliotēkas diena

13.10.2018.

**Bibliotēkas diena

19.10.2018.

**Bibliotēkas diena

20.10.2018.

**Bibliotēkas diena

26.10.2018.

**Bibliotēkas diena

27.10.2018.

**Bibliotēkas diena

02.11.2018.

18.00-21.10

Kopienas sociālā darba teorijas un metodes

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

03.11.2018.

09.15-14.15

Kopienas sociālā darba teorijas un metodes

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

09.11.2018.

**Bibliotēkas diena

10.11.2018.

09.15-14.15

Kopienas sociālā darba teorijas un metodes

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

23.11.2018.

18.00-21.10

Sociālo programmu un projektu vadība

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

24.11.2018.

**Bibliotēkas diena

30.11.2018.

**Bibliotēkas diena

01.12.2018.

**Bibliotēkas diena

07.12.2018.

**Bibliotēkas diena

08.12.2018.

**Bibliotēkas diena

14.12.2018.

**Bibliotēkas diena

15.12.2018.

**Bibliotēkas diena

21.12.2018.

- 29.12.2018.

SVĒTKI

04.01.2019.

**Bibliotēkas diena

05.01.2019.

**Bibliotēkas diena

11.01.2019.

**Bibliotēkas diena

12.01.2019.

**Bibliotēkas diena

18.01.2019.

**Bibliotēkas diena

19.01.2019.

09.15

Prakses aizstāvēšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

25.01.2019.

**Bibliotēkas diena

26.01.2019.

10.00

Maģistra darbu aizstāvēšana

Komisija

Daugavpilī (3 semestru apmācības maģistrantiem)

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv