NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma maģistratūra  “SOCIĀLAIS DARBS” (maģistrantūra)

1.kurss, pilna laika dienas nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

02.10.2020.

 

 

 

 

03.10.2020.

10.00-13.10

Maģistra darba izstrāde

Viesdoc.,Mg.sc.pol.Andra Mite

WEB meeting

07.10.2020.

18.10-21.20

Sociālā darba teorijas un metodes

Viesdoc.,Dr.paed. Vita Roga-Vailza

WEB meeting

09.10.2020.

18.10-21.20

Maģistra darba izstrāde

Viesdoc.,Mg.sc.pol.Andra Mite

WEB meeting

10.10.2020.

09.00-13.20

Kopienas sociālā darba teorijas un metodes-

Vieslekt.,Mg.paed.Inita  Gādmane

 

13.40-16.50

Sociālā darba vērtības un ētika

Vieslekt.Dagnija Kamerovska

WEB meeting

16.10.2020.

18.00-20.35

Kopienas sociālā darba teorijas un metodes-

Vieslekt.,Mg.paed.Inita  Gādmane

Patstāvīgais darbs

17.10.2020.

10.00-16.50

Lekcija ATCELTA!

Asoc.prof.v.i.,Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

13.11.2020.

18.00-20.35

Sociālais darba ar dažādām klientu grupām

Vieslekt.,Mg.paed.Inita  Gādmane

PATSTĀVĪGAIS DARBS

14.11.2020.

10.00-13.10

Sociālā labklājība un sociālā politika

Prof.,Dr.sc.ing.Žanna Caurkubule

WEB meeting

20.11.2020.

18.10-21.20

Sociālā uzņēmējdarbība un menedžments

Vieslekt. Andris Bērziņš

WEB meeting

21.11.2020.

10.00-16.50

Sociālā uzņēmējdarbība un menedžments

Vieslekt. Andris Bērziņš

WEB meeting

04.12.2020.

18.10-21.20

Sociālā labklājība un soliālā politika

Prof.,Dr.sc.ing.Žanna Caurkubule

WEB meeting

05.12.2020.

10.00-13.10

Sociālā darba vērtības un ētika

Vieslekt.Dagnija Kamerovska

WEB meeting

04.01.2021.

18.00

Sociālā darba teorijas un metodes

Viesdoc.,Dr.paed. Vita Roga-Vailza

WEB meeting

16.01.2020.

 

 

 

WEB meeting

23.01.2021.

13:40 - 16:50

Sociālā labklājība un sociālā politika

Prof.,Dr.sc.ing.Žanna Caurkubule

WEB meeting

10.02.2021.

18.00-21.10

Sociālā darba teorijas un metodes

Viesdoc.,Dr.paed. Vita Roga-Vailza

WEB meeting

Pavasara semestris

19.02.2021.

18.00-21.10

Sociālā darba ētika

Vieslekt.Dagnija Kamerovska

WEB meeting

20.02.2021.

10.00-13.10

Sociālā darba ētika

Vieslekt.Dagnija Kamerovska

WEB meeting

13.40-16.40

Pētījuma metodoloģija,datu analīze un interpretācija:publikācijas rakstīšana.

Vieslekt., Dr.psych.J.Šaplavska

WEB meeting

06.03.2021.

10.00-13.10

Pētījuma metodoloģija,datu analīze un interpretācija:publikācijas rakstīšana.

Vieslekt., Dr.psych.J.Šaplavska

WEB meeting

19.03.2021.

18.00-21.10

Sociālo programmu un projektu vadība

Viesdoc.,Mg.sc.pol.Andra Mite

WEB meeting

26.03.2021.

18.00-21.10

Pētījuma metodoloģija,datu analīze un interpretācija:publikācijas rakstīšana.

Vieslekt., Dr.psych.J.Šaplavska

WEB meeting

27.03.2021.

10.00-13.10

Sociālo programmu un projektu vadība

Viesdoc.,Mg.sc.pol.Andra Mite

WEB meeting

30.03.2021.

18.00-21.10

Kvalitātes vadības sistēma

Vieslekt. Sandra Zalcmane

WEB meeting

 

 

 

 

 

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

Mokrjakova  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv