NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVSARA SEMESTRIM

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”

1.kurss,  pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

19.02.2021.

18.10-21.20

Uzņēmējdarbības tiesiskie aspekti

As. Pr .v.i., Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

MOODLE

 

20.02.2021.

13.40-16.50

Uzņēmējdarbības tiesiskie aspekti

As. pr. v.i., Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

MOODLE

 

26.02.2021.

18.10-19.40

Uzņēmējdarbības tiesiskie aspekti*konsultācija

As. Pr. v.i., Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

MOODLE

 

19.50-

Uzņēmējdarbības tiesiskie aspekti*eksāmens

 

27.02.2021.

10.00-13.10

Pētnieciskais darbs” Mūsdienu izaicinājumi uzņēmējdarbības vidē” maģistra projekts

Doc. Mg. oec. Siliņeviča Veronika

MOODLE

 

13.40-16.50

Uzņēmējdarbības stratēģijas un risku analīze

Doc., Dr.oec. Heimanis Boriss

MOODLE

 

05.03.2021.

18.10-21.20

Organizācijas uzvedība

Doc., Dr.biol. Krieviņa Vera

MOODLE

 

06.03.2021.

10.00-13.10

Inovāciju vadīšana

As.prof., Dr.oec. Morohins Viktors

MOODLE

 

13.40-16.50

Uzņēmējdarbības stratēģijas un risku analīze

Doc., Dr.oec. Heimanis Boriss

MOODLE

 

12.03.2021.

18.10-21.20

Organizācijas uzvedība

Doc., Dr.biol. Krieviņa Vera

MOODLE

 

13.03.2021.

10.00-13.10

Inovāciju vadīšana

As.prof., Dr.oec. Morohins Viktors

MOODLE

 

16.40-16.50

Organizācijas uzvedība

Doc., Dr.biol. Krieviņa Vera

MOODLE

 

19.03.2021.

18.10-21.20

Uzņēmējdarbības stratēģijas un risku analīze

Doc., Dr.oec. Heimanis Boriss

MOODLE

 

20.03.2021.

10.00-13.10

Inovāciju vadīšana

As.prof., Dr.oec. Morohins Viktors

MOODLE

 

13.40-16.50

Biznesa projektu vadīšana

Doc. Mg. oec. Siliņeviča Veronika

MOODLE

 

27.03.2021.

10.00-13.10

Uzņēmējdarbības stratēģijas un risku analīze

Doc., Dr.oec. Heimanis Boriss

MOODLE

 

13.40-16.50

Biznesa projektu vadīšana

Doc. Mg. oec. Siliņeviča Veronika

MOODLE

 

09.04.2021.

18.10-21.20

Organizācijas uzvedība

Doc., Dr.biol. Krieviņa Vera

MOODLE

 

10.04.2021.

10.00-13.10

Cilvēku resursu ekonomika

Prof., Dr.sc.ing. Caurkubule Žanna

MOODLE

 

13.40-16.50

Biznesa projektu vadīšana

Doc. Mg. oec. Siliņeviča Veronika

MOODLE

 

16.04.2021.

18.10-19.40

Organizācijas uzvedība*konsultācija

Doc., Dr.biol. Krieviņa Vera

MOODLE

 

19.50-

Organizācijas uzvedība*eksāmens

 

17.04.2021.

10.00-13.10

Pētnieciskais darbs” Mūsdienu izaicinājumi uzņēmējdarbības vidē” maģistra projekts

Doc. Mg. oec. Siliņeviča Veronika

MOODLE

 

13.40-15.10

Biznesa projektu vadīšana*konsultācija

Doc. Mg. oec. Siliņeviča Veronika

MOODLE

 

15.20-

Biznesa projektu vadīšana*eksāmens

Doc. Mg. oec. Siliņeviča Veronika

MOODLE

 

23.04.2021.

18.10-21.20

Uzņēmējdarbības stratēģijas un risku analīze

Doc., Dr.oec. Heimanis Boriss

MOODLE

 

24.04.2021.

10.00-13.10

Cilvēku resursu ekonomika

Prof., Dr.sc.ing. Caurkubule Žanna

MOODLE

 

13.40-16.50

Inovāciju vadīšana

As.prof., Dr.oec. Morohins Viktors

MOODLE

 

07.05.2021.

18.10-21.20

Uzņēmējdarbības stratēģijas un risku analīze

Doc., Dr.oec. Heimanis Boriss

MOODLE

 

08.05.2021.

10.00-13.10

Cilvēku resursu ekonomika

Prof., Dr.sc.ing. Caurkubule Žanna

MOODLE

 

13.40-16.50

Uzņēmējdarbības stratēģijas un risku analīze

Doc., Dr.oec. Heimanis Boriss

MOODLE

 

14.05.2021.

18.10-19.40

Inovāciju vadīšana*konsultācija

As.prof., Dr.oec. Morohins Viktors

MOODLE

 

19.50-

Inovāciju vadīšana*eksāmens

As.prof., Dr.oec. Morohins Viktors

MOODLE

 

15.05.2021.

10.00-11.30

Cilvēku resursu ekonomika*konsultācija

Prof., Dr.sc.ing. Caurkubule Žanna

MOODLE

 

11.40-

Cilvēku resursu ekonomika*eksāmens

Prof., Dr.sc.ing. Caurkubule Žanna

MOODLE

 

21.05.2021.

18.10-19.40

Uzņēmējdarbības stratēģijas un risku analīze*konsultācija

Doc., Dr.oec. Heimanis Boriss

MOODLE

 

19.50-

Uzņēmējdarbības stratēģijas un risku analīze*eksāmens

Doc., Dr.oec. Heimanis Boriss

MOODLE

 

22.05.2021.

10.00-13.10

Cilvēku resursu mārketings un darba tirgus

Prof., Dr.sc.ing. Caurkubule Žanna

MOODLE

 

13.40-16.50

Pētnieciskais darbs” Mūsdienu izaicinājumi uzņēmējdarbības vidē” maģistra projekts

Doc. Mg. oec. Siliņeviča Veronika

MOODLE

 

28.05.2021.

18.10-21.20

Cilvēku resursu mārketings un darba tirgus

Prof., Dr.sc.ing. Caurkubule Žanna

MOODLE

 

29.05.2021.

10.00-16.50

Cilvēku resursu mārketings un darba tirgus

Prof., Dr.sc.ing. Caurkubule Žanna

MOODLE

 

04.06.2021.

18.10-19.40

Cilvēku resursu mārketings un darba tirgus*konsultācija

Prof., Dr.sc.ing. Caurkubule Žanna

MOODLE

 

19.50-

Cilvēku resursu mārketings un darba tirgus*eksāmens

Prof., Dr.sc.ing. Caurkubule Žanna

MOODLE

 

 

*Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotekās

**WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                      

O.Mokrjakova   +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv