NODARBĪBU SARAKSTS 2021./2022. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”

2.kurss,  pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                  

 

Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv