NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 5.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

O.Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv