NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 5.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

Diplomdarba izstrāde

 

16.10.2020.

17.00

Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana

Komisija

 

 

Diplomdarba izstrāde

 

27.11.2020.

16.30

Diplomdarba priekšaizstāvēšana

Komisija

Pēc grafika

 

Diplomdarba izstrāde

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!          

                                               

P.Mokrjakova  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv