NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

No 08.02.2021.-18.04.2021. PIRMSDIPLOMA PRAKSE

12.02.2021.

18.10-21.20

Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika

V.Kačans

MOODLE

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2021.

12.00

Diplomdarba priekšaizstāvēšana

Komisija

MOODLE

 

 

05.05.2021.

15.00

Kursa darbu aizstāvēšana

Komisija

MOODLE

 

 

 

 

 

27.05.2021.

10.00

Diplomdarbu aizstāvēšana

Komisija

MOODLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

O.Mokrjakova +371 65233030

[email protected]