NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

19.01.2021.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar cilvēktirdzniecības upuriem

Vieslekt. Sandra Zaltsmane

WEB meetings

20.01.2021

18.00-21.10

Personāla atlases vadīšana

Vieslekt. Evija Anča

WEB meetings

Pavasara semestris

16.02.2021

18.00-21.10

Penitenciārais sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.sc.soc. Linda Kirmuška-Pūpola

WEB meetings

18.02.2021.

18.00-21.10

Penitenciārais sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.sc.soc. Linda Kirmuška-Pūpola

WEB meetings

20.02.2021

13.40-16.40

Ielu sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt. L.Šīmane-Vīgante

WEB meetings

23.02.2021.

18.00-21.10

Penitenciārais sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.sc.soc. Linda Kirmuška-Pūpola

WEB meetings

25.02.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments (latviešu val.)

Vieslekt. Evija Jansone

WEB meetings

27.02.2021.

13.40 -16.40

Ielu sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.sc.soc. Linda Kirmuška-Pūpola

WEB meetings

01.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

04.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

05.03.2021.

18.00-21.10

Projektu izstrāde un vadība

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

09.03.2021.

18.00-21.10

Multikulturāla sociālā darba

Vieslekt. Sandra Zalcmane

WEB meeting

10.03.2021.

18.00-21.10

Penitenciārais sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.sc.soc. Linda Kirmuška-Pūpola

WEB meetings

11.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

12.03.2021.

18.00-21.10

Projektu izstrāde un vadība

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

13.03.2021.

10.00-13.10

Ielu sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.sc.soc. Linda Kirmuška-Pūpola

WEB meetings

16.03.2021.

18.00-21.10

Multikulturāla sociālā darba

Vieslekt. Sandra Zalcmane

WEB meeting

23.03.2021.

18.00-21.10

Multikulturāla sociālā darba

Vieslekt. Sandra Zalcmane

WEB meeting

30.03.2021.

18.30

Multikulturāla sociālā darba

Vieslekt. Sandra Zalcmane

WEB meeting

31.03.2021.

18.10-19.30

Studiju darba izstrāde

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

09.04.2021.

18.00-21.10

Projektu izstrāde un vadība

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

17.04.2021.

10.00-13.10

Studiju darba izstrāde

Lekt.Mg .,sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

30.04.2021.

18.00-21.10

Supervīzijas sociālajā darbā

S.Zalcmane

WEB meeting

07.05.2021.

18.00-21.10

Projektu izstrāde un vadība

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

11.05.2021.

18.00-21.10

Supervīzijas sociālajā darbā

S.Zalcmane

WEB meeting

18.05.2021.

18.00-21.10

Supervīzijas sociālajā darbā

S.Zalcmane

WEB meeting

25.05.2021.

18.00-21.10

Supervīzijas sociālajā darbā

S.Zalcmane

WEB meeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!          

                                               

O.Mokrjakova  +371 65233030

[email protected]