NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2021.

17.00

Diplomdarbu priekšaizstāvēšana

Komisija

MOODLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

O.Mokrjakova +371 65233030

[email protected]