NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

20.09.2019.

18.10-21.20

Personāla vadība

Prof., Dr.paed.Inta Čamane

+4SD

21.09.2019.

**Bibliotēkas diena

27.09.2019.

**Bibliotēkas diena

28.09.2019.

**Bibliotēkas diena

04.10.2019.

18.10-21.20

Sociālās attīstības modelēšana

Doc., Dr. oec. Boriss Heimanis

+2UD

05.10.2019.

09.05-14.05

Sociālās attīstības modelēšana

Doc., Dr. oec. Boriss Heimanis

+2UD

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv