NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 3.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

07.09.2018.

17.05-21.10

Kriminālprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

08.09.2018.

09.15-14.15

Civiltiesības: ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

14.09.2018.

17.05-21.10

Kriminālprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

15.09.2018.

09.15-14.15

Civiltiesības: ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

21.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

22.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

28.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

29.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

05.10.2018.

17.05-21.10

Kriminālprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

06.10.2018.

09.15-14.15

Kriminālprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

12.10.2018.

18.00-21.10

Civiltiesības: ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

13.10.2018.

09.15-14.15

Civilprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

 

19.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

20.10.2018.

09.15-14.15

Civilprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

 

26.10.2018.

17.05-21.10

Kriminālprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

27.10.2018.

09.15-14.15

Civilprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

 

02.11.2018.

17.05

Kriminālprocesa tiesības - ieskaite

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

18.00-21.10

Civiltiesības: ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

03.11.2018.

09.15-14.15

Civilprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

 

09.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

10.11.2018.

09.15-14.15

Civilprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

 

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

23.11.2018.

18.00-21.10

Filozofija *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+3UD, 4UD, 1SD

 

24.11.2018.

10.00-13.10

Filozofija *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+3UD, 4UD, 1SD

 

30.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

01.12.2018.

09.15-13.20

Civiltiesības: ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

07.12.2018.

18.00-21.10

Tiesu medicīna *TV tilts

Vieslekt. Grigorijs Vabeļs

bilingvāli

 

08.12.2018.

09.15-14.15

Civiltiesības: ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

Praktiskais darbs

 

14.12.2018.

18.00-21.10

Civiltiesības: ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

15.12.2018.

09.15-14.15

Civiltiesības: ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

21.12.2018.

SVĒTKI

 

22.12.2018.

SVĒTKI

 

28.12.2018.

SVĒTKI

 

29.12.2018.

SVĒTKI

 

04.01.2019.

18.00-21.10

Tiesu medicīna *TV tilts

Vieslekt. Grigorijs Vabeļs

bilingvāli

 

05.01.2019.

09.15-12.35

Civiltiesības: ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

11.01.2019.

18.00-21.10

Darba tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

12.01.2019.

09.15-14.15

Darba tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

18.01.2019.

18.00-21.10

Darba tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

19.01.2019.

09.15-14.15

Darba tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

25.01.2019.

18.00-21.10

Darba tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

26.01.2019.

09.15-14.15

Darba tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

 

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai pēc iepriekšējas vienošanās filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                   L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv