NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 3.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

25.01.2021.

18.00

Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju (latviešu val.)*konsultācija

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

29.01.2021.

18.00

Cilvēka seksualitāte

Vieslekt.,Mg.psych.Dzintra Anspoka

Zoom(savā kopīgajā epastā saņemsiet saiti)

Pavasara semestris

12.02.2021.

18.00-21.10

Pētījumu datu datorapstrāde (latviešu val.)

Vieslekt. Dr.psych. Jeļena Šaplavska

WEB meeting

17.02.2021.

18.00-21.10

Studiju darba konsultācija (latviešu val.)

Viesdoc.,Mg.sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

19.02.2021.

18.00-21.10

Pētījumu datu datorapstrāde (latviešu val.)

Vieslekt. Dr.psych. Jeļena Šaplavska

WEB meeting

20.02.2021.

13.40-16.40

Ielu socialais darbs (latviešu val.)

Doc. Mg. psych. Laura Šīmane - Vīgante

WEB meeting

25.02.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

26.02.2021.

18.00-21.10

Pētījumu datu datorapstrāde (latviešu val.)

Vieslekt. Dr.psych. Jeļena Šaplavska

WEB meeting

27.02.2021.

10.00-13.10

13.40-16.40

Ielu socialais darbs (latviešu val.)

Doc.Mg. psych. Laura Šīmane - Vīgante

WEB meeting

01.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

04.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

06.03.2021.

13.40-16.40

Pasaules kultūras pamatvirzieni

Doc. Dr.art. Nadežda Pazuhina

WEB meeting

11.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

13.03.2021.

10.00-13.10

Ielu socialais darbs (latviešu val.)

Doc.Mg. psych. Laura Šīmane - Vīgante

WEB meeting

19.03.2021.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām

Vieslekt., Mg.sc.soc.Oksana Krastiņa

WEB meeting

20.03.2021.

10.00-13.10

Sociālais darbs ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām

Vieslekt., Mg.sc.soc.Oksana Krastiņa

WEB meeting

26.03.2021.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām

Vieslekt., Mg.sc.soc.Oksana Krastiņa

WEB meeting

27.03.2021.

10.00-13.10

Pasaules kultūras pamatvirzieni

Doc. Dr.art. Nadežda Pazuhina

WEB meeting

31.03.2021.

18.10-19.30

Studiju darba izstrāde

Viesdoc.,Mg.sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

09.04.2021.

18.00-21.10

Pētījumu datu datorapstrāde

Jeļena Šaplavska

WEB meeting

10.04.2021.

10.00-13.10

Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni

                N. Pazuhina

WEB meeting

16.04.2021.

18.00-21.10

Retardēto bernu psiholoģija

Ilona Kaļva

WEB meeting

17.04.2021.

13.40-16.40

Retardēto bernu psiholoģija

Ilona Kaļva

WEB meeting

08.05.2021.

13.40-16.40

Retardēto bernu psiholoģija

Ilona Kaļva

WEB meeting

19.05.2021.

18.00-21.10

Reliģiju problemātika sociālaja darbā

N. Pazuhina

WEB meeting

22.05.2021.

10.00-13.10

Reliģiju problemātika sociālaja darbā

N. Pazuhina

WEB meeting

26.05.2021.

18.00-21.10

Reliģiju problemātika sociālaja darbā

N. Pazuhina

WEB meeting

29.05.2021.

10.00-13.10

Reliģiju problemātika sociālaja darbā

N. Pazuhina

WEB meeting

07.06.2021.

18.10-19.40

Pasaules kultūras pamatvirzieni

Doc. Dr.art. Nadežda Pazuhina

WEB meeting

19.50

Pasaules kultūras pamatvirzieni*ieskaite

Doc. Dr.art. Nadežda Pazuhina

WEB meeting

14.06.2021.

18.10-19.40

Reliģiju problemātika sociālaja darbā

N. Pazuhina

WEB meeting

19.50

Reliģiju problemātika sociālaja darbā*ieskaite

N. Pazuhina

WEB meeting

19.06.2021.

18.10-21.20

Gadījuma vadīšana sociālajā darbā

Mg.sc.soc. Villija Pakalne

MOODLE

06.07.2021.

18.10-21.20

Gadījuma vadīšana sociālajā darbā

Mg.sc.soc. Villija Pakalne

MOODLE

13.07.2021.

18.10-21.20

Gadījuma vadīšana sociālajā darbā

Mg.sc.soc. Villija Pakalne

MOODLE

                       

**WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas to var skatīties attālināti  jebkurā sev piemērotā vietā

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!

                                                                                                                                               

O.Mokrjakova  +371 65233030

[email protected]