NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 2.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

04.20.2021.

18.00-21.10

Cilvēktiesības Latvija un pasaulē-                  konsultācija un eksāmens

Vieslekt. Jurkevča Tanjana

WEB meeting

05.02.2021.

18.00

Attīstības psiholoģija

Vieslekt.,Mg.psych.Dzintra Anspoka

Zoom(savā kopīgajā epastā saņemsiet saiti)

Pavasara semestris

10.02.2021.

18.00-21.10

Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma metodes

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

17.02.2021.

18.00-21.10

Studiju darba konsultācija

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

25.02.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

26.02.2021.

18.00-21.10

Starpprofesionāļu komandas veidošana

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

27.02.2021.

10.00-13.10

Starpprofesionāļu komandas veidošana

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

01.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

04.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

05.03.2021.

18.00-21.10

Prakse 2 *ievadlekcija

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

06.03.2021.

13.40-16.40

Pasaules kultūras pamatvirzieni

Doc. Dr.art. Nadežda Pazuhina

WEB meeting

11.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

19.03.2021.

18.00-21.10

Ģimenes psiholoģija

Doc.Mg.psych. Laura Šīmane -Vīgante

WEB meeting

20.03.2021.

13.40-16.40

Ģimenes psiholoģija

Doc.Mg.psych. Laura Šīmane -Vīgante

WEB meeting

27.03.2021.

10.00-13.10

Pasaules kultūras pamatvirzieni

Doc. Dr.art. Nadežda Pazuhina

WEB meeting

13.40-16.40

Ģimenes psiholoģija

Doc.Mg.psych. Laura Šīmane -Vīgante

WEB meeting

31.03.2021.

18.10-19.30

Studiju darba izstrāde

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

07.04.2021.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija

Viktorija Petļaka

WEB meeting

09.04.2021.

18.00-21.10

Atbalsts krīžu situācijas

Viktorija Petļaka

WEB meeting

10.04.2021.

10.00-13.10

Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni

N. Pazuhina

WEB meeting

14.04.2021.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija

Viktorija Petļaka

WEB meeting

16.04.2021.

18.00-21.10

Atbalsts krīžu situācijas

Viktorija Petļaka

WEB meeting

21.04.2021.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija

Viktorija Petļaka

WEB meeting

23.04.2021.

18.00-21.10

Atbalsts krīžu situācijas

Viktorija Petļaka

WEB meeting

24.04.2021.

10.00-13.10

Prakse 2 *ievadlekcija

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

13.40-16.40

Sociālo pakalpojumu un pabalstu sistēmā

Oksana Krastiņa

WEB meeting

28.04.2021.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija

Viktorija Petļaka

WEB meeting

05.05.2021.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija

Viktorija Petļaka

WEB meeting

07.05.2021.

18.00-21.10

Atbalsts krīžu situācijas

Viktorija Petļaka

WEB meeting

08.05.2021.

10.00-13.10

Sociālo pakalpojumu un pabalstu sistēmā

Oksana Krastiņa

WEB meeting

12.05.2021.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija

Viktorija Petļaka

WEB meeting

14.05.2021.

18.00-21.10

Atbalsts krīžu situācijas

Viktorija Petļaka

WEB meeting

15.05.2021.

10.00-16.40

Starpprofesionāļu komandas darbs

Dagnija Kamerovska

WEB meeting

19.05.2021.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija

Viktorija Petļaka

WEB meeting

21.05.2021.

18.00-21.10

Sociālo pakalpojumu un pabalstu sistēmā

Oksana Krastiņa

WEB meeting

26.05.2021.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija

Viktorija Petļaka

WEB meeting

07.06.2021.

18.10-19.40

Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni

N.Pazuhina

WEB meeting

19.50

Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni*ieskaite

N. Pazuhina

WEB meeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

*WEB meetings – – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas to var skatīties attālināti  jebkurā sev piemērotā vietā

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!

                                                                                                                                               

O.Mokrjakova  +371 65233030,

[email protected]