NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 2.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

04.20.2021.

18.00-21.10

Cilvēktiesības Latvija un pasaulē-                  konsultācija un eksāmens

Vieslekt. Jurkevča Tanjana

WEB meeting

05.02.2021.

18.00

Attīstības psiholoģija

Vieslekt.,Mg.psych.Dzintra Anspoka

Zoom(savā kopīgajā epastā saņemsiet saiti)

Pavasara semestris

10.02.2021.

18.00-21.10

Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma metodes

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

17.02.2021.

18.00-21.10

Studiju darba konsultācija

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

25.02.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

26.02.2021.

18.00-21.10

Starpprofesionāļu komandas veidošana

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

27.02.2021.

10.00-13.10

Starpprofesionāļu komandas veidošana

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

01.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

04.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

05.03.2021.

18.00-21.10

Prakse 2 *ievadlekcija

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

06.03.2021.

13.40-16.40

Pasaules kultūras pamatvirzieni

Doc. Dr.art. Nadežda Pazuhina

WEB meeting

11.03.2021.

18.00-21.10

Stresa menedžments

Vieslekt. Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

19.03.2021.

18.00-21.10

Ģimenes psiholoģija

Doc.Mg.psych. Laura Šīmane -Vīgante

WEB meeting

20.03.2021.

13.40-16.40

Ģimenes psiholoģija

Doc.Mg.psych. Laura Šīmane -Vīgante

WEB meeting

27.03.2021.

10.00-13.10

Pasaules kultūras pamatvirzieni

Doc. Dr.art. Nadežda Pazuhina

WEB meeting

13.40-16.40

Ģimenes psiholoģija

Doc.Mg.psych. Laura Šīmane -Vīgante

WEB meeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*WEB meetings – – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas to var skatīties attālināti  jebkurā sev piemērotā vietā

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!

                                                                                                                                               

O.Mokrjakova  +371 65233030,

info@jk.bsa.edu.lv