NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “PRIVĀTTIESĪBAS” (MAĢISTRANTŪRA), 2. kurss, pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

 

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 24.novembrī plkst.09.00

Atkārtota maģistra darbu priekšaizstāvēšana 08.decembrī plkst.09.00

Maģistra darba nodošana – 12.decembrī

Maģistra darba aizstāvēšana – 19.janvārī plkst. 10.00 (Daugavpils filiālē)

 

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                  

 

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv