NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Profesionālā Maģistra programma “PRIVĀTTIESĪBAS”

2.kurss,  pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

 NO 9.septembra līdz 27.septembrim Prakse 1 un no  30.septembra līdz 18.oktobrim prakse 2.

 

Maģistra darba priekšaizstāvēšana – 16.11.2019. plkst. 09.05.

 

 

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                      

L.Brikmane  +371 65233030, [email protected]