NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

09.01.2021.

10.00-13.10

Datorlietvedība (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

16.01.2021.

10.00-13.10

Sociālā darba ētika (latviešu val.)

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

21.01.2021.

18.00-21.10

Angļu valoda I eksāmens

Vieslekt. Ludmila Gorelkina

WEB meeting

25.01.2021.

18.00

Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju (latviešu val.)*konsultācija

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

Pavasara semestris

18.02.2021.

18.00-21.10

Datorlietvedība (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

19.02.2021.

18.00-21.10

Sociālā darba ētika (latviešu val.)

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

20.02.2021.

10.00-13.10

Sociālā darba ētika (latviešu val.)

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

25.02.2021.

18.00-21.10

Angļu valoda II

Vieslekt. Ludmila Gorelkina

WEB meeting

26.02.2021.

18.00-21.10

Sociālā pētījumā metodes (latviešu val.)

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

27.02.2021.

10.00-13.10

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt.Dr.psych. Jeļena Šaplavska

WEB meeting

03.03.2021.

18.00-21.10

Sociālā likumdošana

R.Fila-Roķe

WEB meeting

04.03.2021.

18.00-21.10

Sociālo problēmu ģenēze un analīze

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

05.03.2021.

18.00-21.10

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt.Dr.psych. Jeļena Šaplavska

WEB meeting

06.03.2021.

13.40-16.40

Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni

Doc., Dr.art. Nadežda Pazuhina

WEB meeting

10.03.2021.

18.00-21.10

Sociālā likumdošana

R.Fila-Roķe

WEB meeting

11.03.2021.

18.00-21.10

Angļu valoda II

Vieslekt. Ludmila Gorelkina

WEB meeting

12.03.2021.

18.00-21.10

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt.Dr.psych. Jeļena Šaplavska

WEB meeting

13.03.2021.

10.00-13.10

Datorlietvedība (latviešu val.)

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

13.40-16.40

Datorlietvedība (latviešu val.)

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

15.03.2021.

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Vieslekt.Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

18.03.2021.

18.00-21.10

Sociālo problēmu ģenēze un analīze

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

19.03.2021.

18.00-21.10

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt.Dr.psych. Jeļena Šaplavska

WEB meeting

22.03.2021.

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Vieslekt.Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

24.03.2021.

18.00-21.10

Sociālā likumdošana

R.Fila-Roķe

WEB meeting

25.03.2021.

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Vieslekt.Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

26.03.2021.

18.00-21.10

Sociālā pētījuma metodes

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

27.03.2021.

10.00-13.10

Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni

Doc., Dr.art. Nadežda Pazuhina

WEB meeting

29.03.2021.

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Vieslekt.Mg.paed. Evija Jansone

WEB meeting

08.04.2021.

18.00-21.10

Sociālo problēmu ģenēze un analīze

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

09.04.2021.

18.00-21.10

Profesionāla darbība un darbības aizsardzība

Ilona Kaļva

WEB meeting

10.04.2021.

10.00-13.10

Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni

N.Pazuhina

WEB meeting

15.04.2021.

18.00-21.00

Angļu valoda

Ludmila Gorelkina

WEB meeting

16.04.2021.

18.00-21.00

Sociālā pētījumā metodes

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

22.04.2021.

18.00-21.00

Sociālo problēmu ģenēze un analīze

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

23.04.2021.

18.00-21.00

Profesionāla darbība un darbības aizsardzība

Ilona Kaļva

WEB meeting

24.04.2021.

13.40-16.40

Profesionāla darbība un darbības aizsardzība

Ilona Kaļva

WEB meeting

06.05.2021.

18.00-21.10

Angļu valoda

Ludmila Gorelkina

WEB meeting

07.05.2021.

18.00-21.10

Sociālā darba teorijas

Evija Anča

WEB meeting

14.05.2021.

18.00-21.10

Sociālā darba teorijas

Evija Anča

WEB meeting

20.05.2021.

18.00-21.10

Sociālā pētījuma metodes

Lekt.Mg., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

21.05.2021.

Lekcija pārcelta uz 03.06.

28.05.2021.

18.00-21.10

Sociālā darba teorijas

Evija Anča

WEB meeting

03.06.2021.

18.00-21.10

Sociālā darba teorijas

Evija Anča

WEB meeting

04.06.2021.

17.00

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.) *konsultācija

Vieslekt.Dr.psych. Jeļena Šaplavska

WEB meeting

18.00

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)*ieskaite

Vieslekt.Dr.psych. Jeļena Šaplavska

WEB meeting

07.06.2021.

18.10-19.40

Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni

N.Pazuhina

WEB meeting

19.50-

Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni*ieskaite

N.Pazuhina

WEB meeting

 

 

 

 

 

 

*WEB meetings – – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas to var skatīties attālināti  jebkurā sev piemērotā vietā

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                  

 

O.Mokrjakova  +371 65233030, [email protected]