NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “PRIVĀTTIESĪBAS”, 1.kurss, pilna laika dienas nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

23.10.2020.

18.10-19.40

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija

Vad.pētn.,Dr.phil. Vsevolods Kačans

WEB meeting

19.50-21.20

Tiesību teoriju problēmas

Lekt.,Mg.iur. Irina Cvetkova

WEB meeting

24.10.2020.

10.00-13.10

Maksātnespējas procesa īpatnības

Lekt.,Mg.iur. Irina Cvetkova

WEB meeting

30.10.2020.

18.10-19.40

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija

Vad.pētn.,Dr.phil. Vsevolods Kačans

WEB meeting

19.50-21.20

Tiesību teoriju problēmas

Lekt.,Mg.iur. Irina Cvetkova

WEB meeting

31.10.2020.

10.00-13.10

Augstākās izglītības pedagoģija un psiholoģija

Vad.pētn.,Dr.psych.Oļegs Nikiforovs

WEB meeting

13.40-16.50

Informācijas tiesības

Doc.Vladimirs Bagirovs

WEB meeting

06.11.2020.

18.10-19.40

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija

Vad.pētn.,Dr.phil. Vsevolods Kačans

WEB meeting

19.50-21.20

Tiesību teoriju problēmas

Lekt.,Mg.iur. Irina Cvetkova

WEB meeting

07.11.2020.

10.00-13.10

Augstākās izglītības pedagoģija un psiholoģija

Vad.pētn.,Dr.psych.Oļegs Nikiforovs

WEB meeting

13.40-16.50

Informācijas tiesības

Doc.Vladimirs Bagirovs

WEB meeting

13.11.2020.

19.50-21.20

Tiesību teoriju problēmas

Lekt.,Mg.iur. Irina Cvetkova

WEB meeting

14.11.2020.

10.00-11.30

Augstākās izglītības pedagoģija un psiholoģija*konsultācija

Vad.pētn.,Dr.psych.Oļegs Nikiforovs

WEB meeting

11.40.-

Augstākās izglītības pedagoģija un psiholoģija*eksāmens

Vad.pētn.,Dr.psych.Oļegs Nikiforovs

WEB meeting

13.40-15.10

Informācijas tiesības*konsultācija

Doc.Vladimirs Bagirovs

WEB meeting

15.20.-

Informācijas tiesības*eksāmens

Doc.Vladimirs Bagirovs

WEB meeting

20.11.2020.

18.10-21.20

Eiropas Savienības darba tiesības

Doc.,Dr.iur.MBA Armen Gabrielyan

WEB meeting

21.11.2020.

10.00-13.10

Eiropas Savienības darba tiesības

Doc.,Dr.iur.MBA Armen Gabrielyan

WEB meeting

13.40-15.10

Maksātnespējas procesa īpatnības*konsultācija

Lekt.,Mg.iur. Irina Cvetkova

WEB meeting

15.20.-

Maksātnespējas procesa īpatnības*eksāmens

Lekt.,Mg.iur. Irina Cvetkova

WEB meeting

27.11.2020.

18.10-21.20

Profesionālā prakse I

Doc.,Dr.iur.MBA Armen Gabrielyan

WEB meeting

28.11.2020.

10.00-11.30

Profesionālā prakse I*konsultācija

Doc.,Dr.iur.MBA Armen Gabrielyan

WEB meeting

11.40-

Profesionālā prakse I*ieskaite ar atzīmi

Doc.,Dr.iur.MBA Armen Gabrielyan

WEB meeting

13.40-15.10

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija *konsultācija

Vad.pētn.,Dr.phil. Vsevolods Kačans

WEB meeting

15.20-

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija *eksāmens

Vad.pētn.,Dr.phil. Vsevolods Kačans

WEB meeting

05.12.2020.

10.00-13.10

Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem

Asoc.prof.v.i.Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

13.40-15.10

Eiropas Savienības darba tiesības *konsultācija

Doc.,Dr.iur.MBA Armen Gabrielyan

WEB meeting

15.20-

Eiropas Savienības darba tiesības *eksāmens

Doc.,Dr.iur.MBA Armen Gabrielyan

WEB meeting

11.12.2020.

18.10-19.40

Tiesību teoriju problēmas*konsultācija

Lekt.,Mg.iur. Irina Cvetkova

WEB meeting

19.50-

Tiesību teoriju problēmas*eksāmens

Lekt.,Mg.iur. Irina Cvetkova

WEB meeting

12.12.2020.

10.00-16.50

Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem

Asoc.prof.v.i.Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

18.12.2020.

18.10-19.40

Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem*konsultācija

Asoc.prof.v.i.Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

19.50

Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem*eksāmens

Asoc.prof.v.i.Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

WEB meeting

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

O.Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv