NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “PRIVĀTTIESĪBAS”, 1.kurss, pilna laika dienas nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

20.02.2021.

10.00-13.10

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Maruta Ozoliņa

MOODLE

26.02.2021.

18.10-21.20

Profesionālā prakse

Doc., Dr.iur.,MBA Armen Gabrielyan

MOODLE

27.02.2021.

10.00-13.10

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Maruta Ozoliņa

MOODLE

05.03.2021.

18.10-21.10

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Saistību tiesības

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

06.03.2021.

10.00-13.10

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Lietu tiesības

Lekt., Mg,iur. Irina Cvetkova

MOODLE

13.40-16.50

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Izņēmuma tiesības

Doc. Vladimirs Bagirovs

MOODLE

12.03.2021.

18.10-21.20

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Saistību tiesības

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

13.03.2021.

10.00-13.10

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Lietu tiesības

Lekt., Mg,iur. Irina Cvetkova

MOODLE

13.40-16.50

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Izņēmuma tiesības

Doc. Vladimirs Bagirovs

MOODLE

19.03.2021.

18.10-21.20

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Saistību tiesības

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

20.03.2021.

10.00-13.10

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Lietu tiesības

Lekt., Mg,iur. Irina Cvetkova

MOODLE

13.40-16.50

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Izņēmuma tiesības

Doc. Vladimirs Bagirovs

MOODLE

26.03.2021.

18.10-21.20

Civiltiesību aizstāvēšanas aktuālie jautājumi ES valstīs

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

27.03.2021.

10.00-13.10

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Lietu tiesības

Lekt., Mg,iur. Irina Cvetkova

MOODLE

13.40-16.50

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Izņēmuma tiesības

Doc. Vladimirs Bagirovs

MOODLE

09.04.2021.

18.10-21.20

ES valstu tirdzniecības tiesības

Doc., Dr.iur.,MBA Armen Gabrielyan

MOODLE

10.04.2021.

10.00-13.10

ES valstu tirdzniecības tiesības

Doc., Dr.iur.,MBA Armen Gabrielyan

MOODLE

16.04.2021.

18.10-21.20

Civiltiesību aizstāvēšanas aktuālie jautājumi ES valstīs

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

17.04.2021.

10.00-13.10

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Lietu tiesības

Lekt., Mg,iur. Irina Cvetkova

MOODLE

13.40-15.10

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Izņēmuma tiesības *konsultācija

Doc. Vladimirs Bagirovs

MOODLE

15.20

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Izņēmuma tiesības*eksāmens

Doc. Vladimirs Bagirovs

MOODLE

23.04.2021.

18.10-21.20

Civiltiesību aizstāvēšanas aktuālie jautājumi ES valstīs

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

24.04.2021.

10.00-13.10

ES valstu tirdzniecības tiesības

Doc., Dr.iur.,MBA Armen Gabrielyan

MOODLE

13.40-

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Maruta Ozoliņa

MOODLE

30.04.2021.

18.10-19.40

ES valstu tirdzniecības tiesības*konsultācija

Doc., Dr.iur.,MBA Armen Gabrielyan

MOODLE

19.50-

ES valstu tirdzniecības tiesības*eksāmens

Doc., Dr.iur.,MBA Armen Gabrielyan

MOODLE

07.05.2021.

18.10-21.20

Civiltiesību aizstāvēšanas aktuālie jautājumi ES valstīs

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

08.05.2021.

10.00-13.10

Korporatīvo tiesību attīstības mūsdienu tendences ES valstīs

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

13.40-

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Ģimenes un mantojuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Maruta Ozoliņa

MOODLE

14.05.2021.

18.10-21.20

Korporatīvo tiesību attīstības mūsdienu tendences ES valstīs

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

15.05.2021.

10.00-13.10

Starptautiskais civilprocess

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

15.05.2021.

13.40-15.10

Civiltiesību aizstāvēšanas aktuālie jautājumi ES valstīs*konsultācija

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

15.20

Civiltiesību aizstāvēšanas aktuālie jautājumi ES valstīs*eksāmens

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

21.05.2021.

18.10-21.20

Starptautiskais civilprocess

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

22.05.2021.

10.00-13.10

Korporatīvo tiesību attīstības mūsdienu tendences ES valstīs

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

13.40-16.50

Starptautiskais civilprocess

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

28.05.2021.

10.00-11.30

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Lietu tiesības*konsultācija

Lekt., Mg,iur. Irina Cvetkova

MOODLE

11.40-13.10

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Lietu tiesības*eksāmens

Lekt., Mg,iur. Irina Cvetkova

MOODLE

28.05.2021.

18.10-21.20

Starptautiskais civilprocess

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

29.05.2021.

15.20-16.50

Starptautiskais civilprocess*konsultācija

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

04.06.2021.

18.10-19.40

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Saistību tiesības*konsultācija

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

19.50-

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES: Saistību tiesības*eksāmens

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

05.06.2021.

10.00-

Starptautiskais civilprocess*eksāmens

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

11.06.2021.

18.10-19.40

Korporatīvo tiesību attīstības mūsdienu tendences ES valstīs*konsultācija

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

19.50-

Korporatīvo tiesību attīstības mūsdienu tendences ES valstīs*eksāmens

ASoc., prof.v.i. Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

MOODLE

12.06.2021.

10.00-11.30

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Ģimenes un mantojuma tiesības*konsultācija

Vieslekt., Mg.iur. Maruta Ozoliņa

MOODLE

11.40

Civiltiesību aktuālās problēmas LV un ES:Ģimenes un mantojuma tiesības*eksāmens

Vieslekt., Mg.iur. Maruta Ozoliņa

MOODLE

 

 

 

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

O.Mokrjakova +371 65233030

[email protected]