NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 1. kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

01.02.2019.

18.00-21.10

Augstākā matemātika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

08.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

09.02.2019.

09.15

Augstākā matemātika - eksāmens

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

 

15.02.2019.

18.00-21.10

Uzņēmējdarbības tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

 

16.02.2019.

09.15-14.15

Uzņēmējdarbības tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

 

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

23.02.2019.

10.10-13.20

Komerciālie aprēķini elektroniskās tabulās

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+3UD

 

01.03.2019.

18.00-21.10

Uzņēmējdarbības tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

 

02.03.2019.

12.40-16.00

Komerciālie aprēķini elektroniskās tabulās

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+3UD

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.03.2019.

18.00-21.10

Loģika *TV tilts

Vad.pētn., Dr.philol. Vsevolods Kačans

+1SD

 

16.03.2019.

10.00-13.10

Loģika *TV tilts

Vad.pētn., Dr.philol. Vsevolods Kačans

+1SD

 

22.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

 

 

23.03.2019.

10.00-13.20

Komerciālie aprēķini elektroniskās tabulās

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+3UD

 

29.03.2019.

18.00-21.10

Loģistika

Doc., MBA Aleksejs Hotuļovs

+3UD, 4UD

 

30.03.2019.

09.15-14.15

Loģistika

Doc., MBA Aleksejs Hotuļovs

+3UD, 4UD

 

05.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

06.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

12.04.2019.

18.00-21.10

Retorika *TV tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+1SD

 

13.04.2019.

10.00-13.10

Retorika *TV tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+1SD

 

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

18.00-21.10

Komerciālie aprēķini elektroniskās tabulās

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

PATSTĀVĪGAIS DARBS + 3UD

 

27.04.2019.

09.15-12.35

Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+3UD

 

03.05.2019.

SVĒTKI

 

04.05.2019.

SVĒTKI

 

10.05.2019.

18.00-21.10

Makroekonomika

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

Patstāvīgais darbs

 

11.05.2019.

09.15-14.15

Makroekonomika

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

Patstāvīgais darbs

 

17.05.2019.

18.00-21.10

Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+3UD

 

18.05.2019.

09.15-12.35

Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+3UD

 

24.05.2019.

18.00-21.10

Grāmatvedības pamati

Vieslekt., MBA Vineta Gutāne

 

 

25.05.2019.

09.15-12.35

Grāmatvedības pamati

Vieslekt., MBA Vineta Gutāne

 

 

31.05.2019.

18.00-21.10

Grāmatvedības pamati

Vieslekt., MBA Vineta Gutāne

 

 

01.06.2019.

09.15-12.35

Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+3UD

 

07.06.2019.

18.00-21.10

Grāmatvedības pamati

Vieslekt., MBA Vineta Gutāne

 

 

08.06.2019.

09.15-10.55

10.55-11.40

Grāmatvedības pamati

Grāmatvedības pamati – pirmseksāmena konsultācija

Vieslekt., MBA Vineta Gutāne

 

 

14.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

21.06.2019.

17.00

Loģika (seminārs)

Prof.., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

22.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai pēc iepriekšējas vienošanās filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!  

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv