NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 1. kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

07.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

08.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

14.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

15.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

21.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

22.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

28.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

29.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

05.10.2018.

17.00-17.55

Ievadlekcija

Direktore, Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+1TZ, 1SD

 

18.00-21.10

Ievads studijās un profesijā

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

06.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

12.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

13.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

19.10.2018.

18.00-21.10

Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

1SD

 

20.10.2018.

08.30-10.00

Lietišķā informātika

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

1SD

 

10.00-13.10

Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

1SD

 

26.10.2018.

18.00-21.10

Psiholoģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+3UD, 4UD, 1SD, 4SD

 

27.10.2018.

10.00-13.10

Psiholoģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+3UD, 4UD, 1SD, 4SD

 

02.11.2018.

18.00-21.10

Biznesa krievu valoda

Vieslekt., Mg.phil. Anita Grigaloviča

 

 

03.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

09.11.2018.

16.20-17.50

Biznesa krievu valoda

Vieslekt., Mg.phil. Anita Grigaloviča

 

 

10.11.2018.

09.15-12.35

Lietišķā informātika

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1SD

 

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

23.11.2018.

18.00-21.10

Biznesa krievu valoda

Vieslekt., Mg.phil. Anita Grigaloviča

 

 

24.11.2018.

10.10-13.20

Augstākā matemātika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+1SD

 

13.30-15.00

Lietišķā informātika

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

 

 

30.11.2018.

18.00-21.10

Augstākā matemātika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

 

01.12.2018.

10.00-13.10

Tiesību zinātnes pamati *TV tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+1SD, 2SD

 

07.12.2018.

18.00-21.10

Biznesa krievu valoda

Vieslekt., Mg.phil. Anita Grigaloviča

 

 

08.12.2018.

09.15-12.35

Augstākā matemātika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

 

13.30-15.00

Lietišķā informātika

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1SD

 

14.12.2018.

18.00-21.10

Civilā aizsardzība un vides aizsardzība *TV tilts

Viesasist., MBA Ksenija Doroņina

+1SD

 

15.12.2018.

10.00-13.10

Tiesību zinātnes pamati *TV tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+1SD, 2SD

 

21.12.2018.

SVĒTKI

 

22.12.2018.

SVĒTKI

 

28.12.2018.

SVĒTKI

 

29.12.2018.

SVĒTKI

 

04.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

05.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

11.01.2019.

17.00

Biznesa krievu valoda- eksāmens

Vieslekt., Mg.phil. Anita Grigaloviča

 

 

18.00-21.10

Mikroekonomika

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

 

 

12.01.2019.

09.15-14.15

Pasaules ekonomika

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

 

 

18.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

19.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

25.01.2019.

18.00-21.10

Augstākā matemātika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

 

26.01.2019.

09.15-12.35

Augstākā matemātika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

 

01.02.2019.

18.00-21.10

Augstākā matemātika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

08.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

09.02.2019.

09.15

Augstākā matemātika - eksāmens

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai pēc iepriekšējas vienošanās filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!  

                                                                                                                               

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv