PAR studiju maksu
No 01.11.2023. visi maksājumi TIKAI uz :
SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija” Reģ. Nr.40003101808 A/S "Swedbank" IBAN : LV68HABA0551003662871 SWIFT : HABALV22PAR UZŅEMŠANU
Informācija par uzņemšanu
Visa jaunākā informācija par uzņemšanu pieejama www.bsa.edu.lvINFORMĀCIJAI!
Sociālās labklājības studenti.
VIRZIENAM “SOCIĀLA LABKLĀJĪBA” ir uzsākts akreditācijas process, līgums Nr.8.6-2023/11-034.

Virziena studijas tiek turpinātas uz licences Nr.04030 pamata, kas dot tiesības īstenot studiju programmas.Sveiciens Zinību dienā!


1_SEPTEMBRIS

INFORMĒJAM!
BSA E-vide
Cienījamie studenti!Turpmāk lekciju grafikus, kā arī savus akadēmiskos sasniegumus un finanšu datus varēs aplūkot studentu portālā -Mans BSA.
Lai ieietu “Mans BSA”, Jums jāizmanto šāda informācija:
 • LOGIN – studentu e-pasts;
 • PAROLE – studenta līguma ar BSA numurs ar lieliem burtiem (piem.: RI0A0000).
  Mans BSA


  UZMANĪBU!

  Studentu ievērībai!
  Moodle sistēma ir pieejami "Resursi studiju virziena "SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA" studentiem un pasniedzējiem" ( nodarbības saraksts, reģ. lapas Studiju darba I/II/III aizstāvēšanai, prakses dokumentācija, metodiskie norādījumi studiju darbu un noslēguma darbu izstrādei, konferences). https://do.bsa.edu.lv/course/view.php?id=1636


  UZMANĪBU!
  www.do.bsa.edu.lv
  Par tehniskā rakstura jautājumiem, lūdzam sazināties pa e-pastu: [email protected].


  Latvijas Republikas proklamēšanas diena!